Byggnadsklimat AB

Rengöring luft/luftvärmepump

Rengöring luft/luftvärmepump

För att se till att inte förlora effekt i sin värmepump, krävs det att man rengör den. Stora mängder luft passerar genom värmepumpens inomhusenhet varje dag och leder till att mycket smuts och partiklar fastnar i systemet.

Försök att rengöra värmepumpen en gång i veckan, dammsuga filter och damma av runt maskinen. En mer grundlig rengöring behöver bara göras vartannat till var tredje år och bör utföras av en fackman. Det är viktigt att inte slarva med detta då det annars kan leda till försämrad effekt och i värsta fall en förkortad livslängd för värmepumpen.

Rengöring av luftvärmepumpens innerdel

Damm och luftburna partiklar finns i alla hem och det är därför bra att du rengör luftvärmepumpens innerdel en gång i veckan för att få bort den ytliga smutsen. Om luftvärmepumpens innerdel sitter vid ett kök med mycket matos är det lätt att det fastnar i lamellerna och bildar en fet yta. Därför kan det vara bra att anlita en fackman för en mer omfattande rengöring en gång per år. I annat fall kan det räcka med service vartannat till var tredje år

Rengöring av luftvärmepumpens filter

Du kommer åt filtren genom att öppna luckan på framsidan av innerdelen. Ta ut filtret och dammsug det noga. Vissa modeller har flera filter som ska rengöras och en del filter ska bytas med jämna mellan rum tex. Kolfilter. Tänk på att alltid köpa den typ av filter som rekommenderas för just din luftvärmepump.

Rengöring av luftvärmepumpens utomhusdel

Håll din värmepump ren genom att torka av plast och plåt delar med en fuktig trasa för att avlägsna smuts. Kontrollera att baksidan på aggregatet är ren, om inte borsta försiktigt av lamellerna med en liten borste. Det kan även hända att löv och snö har samlats i luftvärmepumpen vilket måste avlägsnas. Kontrollera även fläkten så att det inte fastnat något i den. Om det ofta kommer löv och snö i din värmepump kan du köpa ett skydd som skyddar mot just väder och vind.

Fast pris för rengöring av luft/luftvärmepump just nu: 1799 kr

Ordinarie pris 2199:-