Byggnadsklimat AB

Energioptimering

Energioptimering innebär att din fastighets installationer samverkar och fungerar så bra som möjligt så att driftskostnaderna minskar och önskat inomhusklimat uppnås.

Vi utför tillsyn och optimering på system för värme, kyla, och ventilation.

Bland annat ventilationsrengöring, injustering av luftflöden, rengöring av kondensor och förångare och injustering av alla sorters värmepumpar och luftkonditioneringar.