ROT-avdrag värmepump

Hur stor del av priset på fakturan är arbetskostnad?

I värmepumpsbranschen är det vanligt att man får ett totalpris när man köper värmepump med installation. För att enkelt få fram hur stor arbetskostnaden är, samt att göra det smidigt både för både kunden och Skatteverket har Svenska Värmepumpsföreningen i samarbete med Skatteverket tagit fram en schablon.

För värmepump för bergvärme, jordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme räknas i schablonen arbetskostnaden till 35% av fakturapriset. För luftvärmepump (luft-vatten, luft-luft och frånluft) räknas arbetskostnaden istället till 30% av fakturapriset.

ROT-avdrag värmepump

Använd ROT avdrag vid installation av värmepump för att få ner kostnaden för installationen.

Vid nyinstallation eller byte av värmepump får du dra av 30 % av arbetskostnaden. Detta gäller för alla typer av värmepumpar.

En privatperson som är ägare till villa, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt till avdrag vid ROT-arbete. Maxgränsen är 50 000 kr per ägare och år. Alltså 100000 kr per år om man är två ägare. Avdraget görs direkt på fakturan från oss vilket innebär att du slipper ligga ute med pengar.

 

Här följer ett exempel

  • Totalkostnad för en värmepumpsanläggning:
    160 000 kronor
  • Arbetskostnad enligt schablon (35%):
    160000 x 0,35 = 56 000 kronor
  • ROT-avdrag (30%):
    56 000 x 0,3 = 16 800

Din totalkostnad efter ROT: 160 000 – 16 800 = 143 200
Motsvarande schablon för framräkning av arbetskostnad för luft-vattenvärmepumpar är 30%.