Ventilationsrengöring

Fast pris (efter ROT-avdrag)
En smutsig ventilationsanläggning kan ställa till det ordentligt och orsaka problem, det är något som i ventilations språk kallas för ”sjuka hus”. Hälsan hos människor och djur påverkas av luftcirkulationen i fastigheten och därför är det viktigt att med jämna mellanrum göra en ventilationsrengöring.

Kategori: