Rengöring luft/luftvärmepump

Ägare av luft/luftvärmepumpar frågar ofta om man behöver serva den. Svaret är ja. Faktum är att luft/luftvärmepumpar som får regelbunden service blir både mer driftsäkra och mer lönsamma, även om man räknar in kostnaden för servicen. Vi rekommenderar att man minst vart tredje år gör en professionell service och rengöring. Detta för att smuts minskar värmepumpens livslängd och ökar dess elförbrukning och ljudnivå.

Vi erbjuder professionell värmepumpservice som utförs av en certifierad luftvärmepumpstekniker med lång erfarenhet. Vi tillhandahåller protokoll med mätvärden före och efter servicen.

Kategori: