Garantier

En ny värmepump innebär ofta en stor investering. När du köper och låter oss installera din värmepump erbjuder vi följande garantier:

Luft-/luftvärmepumpar
5 år: Toshiba Daiseikai 9,5
3 år: Toshiba Shorai, Toshiba Multisplit 2-4 innerdelar, Mitsubishi Netsu

Luftkonditionering
3 år: Toshiba Mirai, Toshiba Suzumi+

Frånluftsvärmepumpar
3 år: Nibe F370, F470, F730, F750 Se Nibes hemsida

Luft-/vattenvärmepumpar
3 år: Nibe F2120, Split. Se Nibes hemsida

Bergvärmepumpar
3 år: Nibe 1255, 1155.

Varmvattenberedare
3 år: Nibe

Garantivillkor

Byggnadsklimat i Sverige AB lämnar garanti på värmepumpar och värmepumpsinstallationer som är sålda och installerade av Byggnadsklimat i Sverige AB till privatpersoner. Ev. garantianspråk skall anmälas till Byggnadsklimat i Sverige AB inom skälig tid från det att felet uppmärksammats samt inom gällande garantitid.

Särskilda undantag/garantin gäller inte för:

-Fel till följd av yttre åverkan, felaktigt handhavande och underhåll eller till följdav ingrepp av ej certifierad installatör.

-Skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand, vattenskada, åsknedslag, skadegörelse mm.

-Skada genom stöld, förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott -Filterbyten, filterrengöring eller batteribyten i fjärrkontroll

Byggnadsklimat i Sverige AB ger dig upp till 5 års garanti. Garantier ges utöver vad som stadgas i Konsumentköplagen resp. Köplagen. Garantin täcker fel som har med värmepumpens funktion att göra.